73 75 78 80 81 82 85 87 88 89 91 92 93 95

Wymień regiony, w których rozwinęła się produkcja zboża na eksport 

Rozwiązanie: