71 72 73 75 78 80 81 84 85 87 88 89 91 92 93

Porównaj przyjętą w Niemczech zasadę czyja władza, tego wyznanie z poglądem Zygmunta Augusta, który powiedział: Nie jestem królem sumień waszych 

Rozwiązanie: