67 68 70 71 72 73 75 80 81 82 84 85 87 88 89

Wskaż miejsca, gdzie występowało największe zróżnicowanie wyznaniowe wśród ludności 

Rozwiązanie: