64 65 67 68 70 71 72 73 78 80 81 82 84 85

Scharakteryzuj rolę szlachty w społeczeństwie 

Rozwiązanie: