64 65 67 68 70 71 72 75 78 80 81 82 84

Jakie znaczenie dla szlachcica miało sprawowanie urzędu 

Rozwiązanie: