64 65 67 68 70 71 73 75 78 80 81 82

Które spośród grup szlacheckich mogły mieć sprzeczne interesy 

Rozwiązanie: