60 64 65 67 68 71 72 73 75 78 80 81

Które spośród izb sejmu walnego były niezależne od wyborów szlachty?

Rozwiązanie: