56 57 60 64 65 68 70 71 72 73 75 78

Oceń, czy władcy Polski dostrzegali zagrożenie ze strony Prus 

Rozwiązanie: