54 56 57 60 65 67 68 70 71 72 73 75

Wskaż tereny, które Polska i Litwa utraciły w pierwszej połowie XVI w, 

Rozwiązanie: