49 50 52 54 56 57 64 65 67 68 70 71

Wymień dowódców najbardziej znaczących - według Ciebie - wypraw odkrywczych podjętych na przełomie XV i XVI w. 

Rozwiązanie: