45 47 49 50 52 54 57 60 64 65 67

Wymień kraje, które w XVI w. znalazły się pod panowaniem Habsburgów 

Rozwiązanie: