43 44 45 47 49 50 52 56 57 60 64 65

Wymień źródła dochodów imperium osmańskiego za rządów Sulejmana Wspaniałego 

Rozwiązanie: