33 35 36 37 39 41 42 44 45 47 49 50 52 54

Odszukaj informacje, gdzie obecnie najliczniej zamieszkują amisze

Rozwiązanie: