31 33 35 36 37 39 41 43 44 45 47 49 50 52

Wymień elementy wyposażenia, które wprowadzono w świątyniach protestanckich 

Rozwiązanie: