30 31 33 35 36 37 39 42 43 44 45 47 49 50 52

Wyjaśnij, w jaki sposób Luter oceniał znaczenie odpustów udzielanych przez papieża 

Rozwiązanie: