320 321 323 324 325 326 329 330 332 333 336

Odszukaj w innych źródłach, jakie były losy armii Księstwa Warszawskiego po klęsce Napoleona w 1813r. 

Rozwiązanie: