319 320 321 323 324 325 326 329 331 332 333 336

Odszukać informacje, dlaczego zobowiązania wobec Napoleona nazwano bajońskimi 
 

Rozwiązanie: