319 320 321 323 324 325 326 330 331 332 333 336

Podaj, na jakie aspekty funkcjonowania państwa zwrócono uwagę w obwieszczeniu, i oceń, dlaczego skupiono się na nich 

Rozwiązanie: