313 314 315 317 319 320 321 324 325 326 329 330 331 332 333

Przedstaw, w jaki sposób starano się zamanifestować polskość powstających oddziałów 

Rozwiązanie: