311 313 314 315 317 319
>

Jakie znaczenie dla Napoleona miała klęska pod Waterloo? 

Rozwiązanie: