307 311 313 314 315 319 320

Wyjaśnij, w jaki sposób obaj władcy uzasadniali konieczność rozpoczęcia wojny 

Rozwiązanie: