304 305 307 311 313 314 317 319 320 321 323 324 325 326

Porównaj wymowę obu powyższych obrazów i oceń, który z nich lepiej oddaję istotę walk prowadzonych w Hiszpanii 

Rozwiązanie: