303 304 305 307 311 313 315 317 319 320

Wyjaśnij, jakie zmiany zaszły na ziemiach niemieckich w okresie wojen napoleońskich 

Rozwiązanie: