298 301 303 304 305 311 313 314 315 317

Wyjaśnij, dlaczego uważa się, że kodeks Napoleona dokonał rewolucji porządku prawnego 

Rozwiązanie: