294 295 298 301 303 304 307 311 313 314 315

Wyjaśnij, jakie znaczenie miała kampania włoska Napoleona i w jakim celu wyprawił się on do Egiptu 

Rozwiązanie: