293 294 295 298 301 303 305 307 311 313 314 315

Wyjaśnij, jakie ograniczenia w zakresie swobody wyboru małżonka nakładał Kodeks Napoleona 

Rozwiązanie: