291 293 294 295 298 303 304 305 307 311

Jakie korzyści przyniosła wyprawa naukowców do Egiptu

Rozwiązanie: