19 20 21 23 25 26 27 28 31 33 35 36 37 39 41

Czym Inkunabuły przypominały średniowieczne rękopisy, a czym się od nich różniły 

Rozwiązanie: