287 288 291 293 294 295 301 303 304 305 307

Wymień zmiany wprowadzone przez sejm Niemy 

Rozwiązanie: