284 285 286 287 288 291 293 295 298 301 303 304 305

Dlaczego postulaty społeczne polskich jakobinów były trudne do spełnienia 

Rozwiązanie: