275 277 280 281 282 284 286 287 288 291 293 294 295

Oceń, czy obraz pozwala określić, jaki był stosunek Jana Matejki do Stanisława Augusta Poniatowskiego 

Rozwiązanie: