273 275 277 280 281 284 285 286 287 288 291 293

Dlaczego żądania mieszczan mogły budzić niepokój szlachty i króla 

Rozwiązanie: