270 273 275 277 280 282 284 285 286 287 288 291

Przedstaw, jak autor tekstu scharakteryzował sytuację międzynarodową Rzeczypospolitej i jej społeczeństwo u schyłku XVIII w. 

Rozwiązanie: