266 268 270 273 275 280 281 282 284 285 286 287 288

Wyjaśnij, jaki był cel organizowania obiadów czwartkowych przez Stanisława Augusta 

Rozwiązanie: