266 268 270 275 277 280 281 282 284

Wyjaśnij, jakie funkcje pełniły Łazienki Królewskie w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego 

Rozwiązanie: