16 17 18 19 20 21 23 25 26 28 30 31 33 35 36 37

Wymień pięć dzisiejszych państw europejskich, których terytorium w czasach nowożytnych znajdowało się w strefie gospodarki czynszowej 

Rozwiązanie: