258 259 260 261 268 270 273 275 277

Przedstaw, jak zmieniło się terytorium Rzeczypospolitej po I rozbiorze 

Rozwiązanie: