248 249 251 254 258 260 261 266 268 270

Jakie niebezpieczeństwa mógł przynieść wzrost napięć religijnych w Rzeczypospolitej 

Rozwiązanie: