247 248 249 251 254 259 260 261 266 268

Wymień nazwy państw, których armie toczyły walki na ziemiach Rzeczypospolitej 

Rozwiązanie: