243 244 245 247 248 249 251 258 259 260 261

Czy kobiety miały szanse  na uzyskanie większych praw już pod koniec XVIII w.? 

Rozwiązanie: