238 240 243 244 245 247 248 251 254 258 259 260

Wyjaśnij, jakie kryteria według autorów dekretu decydowały o uznaniu za osobę podejrzaną 

Rozwiązanie: