234 235 238 240 243 244 247 248 249 251 254

Wyjaśnij, jakie zmiany zaszły w modzie pod koniec XVIII w. we Francji i jaki wpływ miała na nie rewolucja 

Rozwiązanie: