229 230 231 232 234 235 238 243 244 245 247 248 249 251

Oceń, której grupie stanu trzeciego mogło najbardziej zależeć na przeprowadzeniu reform 

Rozwiązanie: