223 225 229 230 231 232 235 238 240 243 244 245

Przedstaw argumenty, którymi autorzy deklaracji uzasadniali wystąpienie mieszkańców kolonii przeciw władzy Wielkiej Brytanii 

Rozwiązanie: