221 222 223 225 229 230 231 234 235 238 240 243

Wymień plemiona, które walczyły po stronie Francji 

Rozwiązanie: