12 13 15 16 17 18 19 20 21 25 26 27 28 30 31 33

Opisz skład narodowościowy kupiectwa w Antwerpii. Wyjaśnij, jakie znaczenie miało to miasto w nowożytnej Europie  

Rozwiązanie: