211 213 215 216 219 220 222 223 225 229 230 231 232

Wyjaśnij, w jaki sposób autor definiuje pojęcie wolności 

Rozwiązanie: