202 205 208 211 215 216 219 220 221 222 223

Wyjaśnij, jakie korzyści i zagrożenia wiązały się z mechanizmem produkcji 

Rozwiązanie: