197 199 201 202 205 211 213 215 216 219

Wyjaśnij, z jakiego powodu traktat w Buczaczu był określany jako haniebny 

Rozwiązanie: