197 199 201 202 205 211 213 215 216 219

Oceń politykę zagraniczną Zygmunta III Wazy 

Rozwiązanie: